CautareInformaţii de interes public

Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001: Neagu Roxana Gabriela, tel: 0243231825, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Coordonate de contact

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

Lista documente de interes public și lista cu documentele produse / gestionate de instituție

Lista documente de interes public

Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001

Raport privind accesul la informatiile de interes public in 2016

Raport anual transparenta decizionala 2016

Raport privind accesul la informatiile de interes public in 2015

Raport anual transparenta decizionala 2015

Raport privind accesul la informatiile de interes public in 2014

Raport anual transparenta decizionala 2014

Raport anual transparenta decizionala 2013

Raport anual transparenta decizionala 2012

Raport privind accesul la informatiile de interes public in 2012

Raport privind accesul la informatiile de interes public in 2011

Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Buget din toate sursele de venituri

Bugetul ISJ Ialomita pe anul 2017

Bugetul ISJ Ialomita pe anul 2016

Execuție bugetară trim II 2017

Execuție bugetară trim IV 2016

Execuție bugetară trim III 2016

Execuție bugetară trim II 2016

Execuție bugetară trim I 2016

Buget activitate proprie 2013

Bugetul ISJ ialomita pe anul 2013

Bugetul ISJ ialomita pe anul 2012

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

Personal IȘJ - drepturi salariale

Bilanțuri contabile

Bilanţ - 30.09.2016

Bilanţ - sfârşitul anului 2015

Achiziții publice 

Program anual achiziții publice

Declarații de avere

Declaratii avere

Rețeaua unităților școlare din județul Ialomița

RETEAUA UNITATILOR SCOLARE 2016 - 2017

Rapoarte IȘJ


Calendarul activităților educative județene, anul școlar 2016-2017

Raport privind activitatea de management și de inspecție școlară efectuată de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița - sem I 2016-2017

Grafic unic de monitorizare, control şi evaluare prin inspecţie şcolară sem.II 2016-2017

Planul managerial al IŞJ Ialomiţa pentru anul şcolar 2016-2017


Grafic unic de monitorizare, control şi evaluare prin inspecţie şcolară sem.I 2015-2016

Planul managerial al IŞJ Ialomiţa pentru anul şcolar 2015-2016


Grafic unic de monitorizare, control şi evaluare prin inspecţie şcolară sem.II 2014-2015 

Grafic unic de monitorizare, control şi evaluare prin inspecţie şcolară sem.I 2014-2015

Planul managerial al IŞJ Ialomiţa pentru anul şcolar 2014-2015


Planul managerial al IŞJ Ialomiţa pentru anul şcolar 2013-2014

Raport privind starea învătământului ialomiţean 2013-2014


Raport privind starea învătământului ialomiţean 2012-2013

Raport privind starea învătământului ialomiţean 2012-2013 sem. I


Raport privind starea învătământului ialomiţean 2011-2012

Planul managerial al IŞJ Ialomiţa pentru anul şcolar 2012-2013


Planul managerial al IŞJ Ialomiţa pentru anul şcolar 2011-2012


Procedura operaţională - echivalarea studiilor pentru elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară


Sistemul-cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor si a personalului didactic din învăţământul preuniversitar din judeţul Ialomiţa

Comunicat al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

Adresa MECTS privind Biblioteca Şcolară Virtuală

Acord parteneriat privind Biblioteca Şcolară Virtuală


 Documente utile (formulare)

Acte necesare eliberare duplicate acte de studii / vizare acte studii

Fişe de evaluare gradaţii de merit 

Model cerere audiență


Comunicate de presa

COMUNICAT - cursuri 27.01.2014

Comunicat referitor la Centrele de Examen si Centrele zonale de Bacalaureat 2012 sesiunea a 2-a 24.08.2012

Comunicat referitor la Centrele de Examen si Centrele zonale de Evaluare 2012 29.06.2012

Comunicat de presa 18.06.2012

Conferinţa de presă - 26.01.2012